Welsh Blood Service

Published: 21 June 2023

The Welsh Blood Service is coming to your area and we need your help! Why not come along we'd love to meet you; did you know only 3% of the population are Blood Donors! Let’s try to get that number higher - it only takes 45 minutes to help save a life, our team will take very good care of you - plus we have a lovely selection of biscuits!

💉 | One donation could potentially save 3 lives?
| Book today! https://wbs.wales/LlanyrafonCllrs

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn dod i'ch ardal chi, ac rydyn ni angen eich help! Beth am ddod draw, bydden ni wrth ein bodd yn cwrdd â chi. Oeddech chi'n gwybod mai dim ond 3% o'r boblogaeth sy'n Rhoddwyr Gwaed, felly gadewch i ni geisio cynyddu’r nifer hwnnw - dim ond 45 munud mae'n ei gymryd i helpu i achub bywyd. Bydd ein tîm yn cymryd gofal da ohonoch chi, ac mae gennym ddewis hyfryd o fisgedi!

💉 | Gallai un rhodd achub 3 bywyd?
| Trefnwch apwyntiad heddiw! https://wbs.wales/LlanyrafonCllrs